Portrét

Osvoboďme
Juliana Assange.


Na online verzi petice bylo zatím nasbíráno 1130 podpisů.
Staň se autorem jednoho z nich!


Adresáti:

Vážení adresáti,

žádáme touto peticí adresovanou záměrně více státním orgánům, abyste v rámci své působnosti diplomatickou i meziparlamentní cestou bezprostředně i dlouhodobě vyzývali

Soudní proces o vydání Juliana Assange do USA trpí závažnými nezákonnostmi (zajištění procesních práv Juliana Assange, absence nepodjatosti soudce) a samotná obžaloba Juliana Assange v USA čelí pochybám o její opodstatněnosti, pokud kriminalizuje práci novináře, který zveřejnil kriminalitu nejzásadnější – válečné zločiny. V průběhu procesu navíc vyvstaly zásadní pochyby o výpovědi klíčového svědka, který sám věrohodně vypověděl o nátlaku, pod kterým ji učinil.

Za zásadní považujeme rovněž režimy ve věznicích v USA, které jsou v rozporu s právy na život, zdraví a důstojnost garantovanými evropským standardem (mj. Evropskou úmluvou o lidských právech a Chartou základních práv EU). Verbální vyjádření vlády USA o vynětí Juliana Assange z nejdrastičtějších vězeňských režimů v USA jsou nedostatečné, zvlášť ve světle nedávných veřejných odhalení plánů vlády USA na zcela nelegální zacházení s Julianem Assangem – únos či spáchání atentátu.

Věříme, že vezmete dlouhodobou strategii české zahraniční politiky v prosazování lidských práv důsledně právě v případě kauzy Juliana Assange, jehož život je dle zjištění v řízení o extradici aktuálně ohrožen.

Dne 10. 12. 2021 na Den lidských práv
v den rozhodnutí britského odvolacího soudu umožňujícího extradici Juliana Assange do USA

Přidej svůj podpis.


Ochrana osobních údajů
Petiční výbor:
  • Helena Svatošová, Přístavní 35, Praha 7
  • Linda Sokačová, Tusarova 10, Praha 7
  • Dalibor Záhora, Čimická 745/3, Praha 8